Sarawak ID|Register

Jawatankuasa Geopark Kebangsaan mengisytiharkan Sarawak Delta menjadi GEOPARK KEBANGSAAN

Posted on 21 Jun 2022

Final SDGp.jpeg

Jawatankuasa Geopark Kebangsaan mengisytiharkan Sarawak Delta menjadi GEOPARK KEBANGSAAN dengan nama "SARAWAK DELTA GEOPARK" mulai 20 Jun 2022. Pengiktirafan ini menjadikan Sarawak Delta Geopark Kebangsaan yang Ke-6 di Malaysia.

 

Terima kasih kepada Tabir Urus Sarawak Delta Geopark:-

 

Kementerian Sumber Asli dan Pembangunan Bandar

Kementerian Pelancongan, Industri Kreatif & Seni Persembahan Sarawak

Forest Department Sarawak

Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia, Sarawak

Sarawak Forestry Corporation

Jabatan Muzium Sarawak

Residen Bahagian Kuching

Unit Perancang Ekonomi Sarawak

Useful Links