Sarawak ID|Register
Polls
Announcements

News

Jawatankuasa Geopark Kebangsaan mengisytiharkan Sarawak Delta menjadi GEOPARK KEBANGSAAN
Posted on : 21 Jun 2022  Source of News: JABATAN HUTAN SARAWAK
 

 

Jawatankuasa Geopark Kebangsaan mengisytiharkan Sarawak Delta menjadi GEOPARK KEBANGSAAN dengan nama "SARAWAK DELTA GEOPARK" mulai 20 Jun 2022. Pengiktirafan ini menjadikan Sarawak Delta Geopark Kebangsaan yang Ke-6 di Malaysia.

 

Terima kasih kepada Tabir Urus Sarawak Delta Geopark:-

 

Kementerian Sumber Asli dan Pembangunan Bandar

Kementerian Pelancongan, Industri Kreatif & Seni Persembahan Sarawak

Forest Department Sarawak

Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia, Sarawak

Sarawak Forestry Corporation

Jabatan Muzium Sarawak

Residen Bahagian Kuching

 

Unit Perancang Ekonomi Sarawak

Jawatankuasa Geopark Kebangsaan mengisytiharkan Sarawak Delta menjadi GEOPARK KEBANGSAAN dengan nama "SARAWAK DELTA GEOPARK" mulai 20 Jun 2022. Pengiktirafan ini menjadikan Sarawak Delta Geopark Kebangsaan yang Ke-6 di Malaysia.

 

Terima kasih kepada Tabir Urus Sarawak Delta Geopark:-

 

Kementerian Sumber Asli dan Pembangunan Bandar

Kementerian Pelancongan, Industri Kreatif & Seni Persembahan Sarawak

Forest Department Sarawak

Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia, Sarawak

Sarawak Forestry Corporation

Jabatan Muzium Sarawak

Residen Bahagian Kuching

Unit Perancang Ekonomi Sarawak

Useful Links