LOGO KELAB FORESSALOGO KELAB FORESSAKeterangan Logo

a)        Tiga Daun dengan tiga warna berbeza beserta tangkai di atas perkataan FORESSA melambangkan kombinasi tiga unsur utama dalam Kelab FORESSA iaitu Organisasi JHS, seluruh kakitangan JHS dan alam sekitar yang sentiasa berinteraksi antara satu sama lain dalam menjaga kesejahteraan, kesihatan dan kepentingan bersama.

b)        Warna Kuning sebagai latar belakang logo melambangkan perpaduan, keceriaan dan keazaman ahli-ahli Kelab FORESSA untuk terus maju, gemilang dan disegani.

c)         Warna Hijau Muda sebagai dasar atau asas Kelab yang mementingkan kesejahteraan dan kebajikan ahli-ahli Kelab serta berazam untuk memelihara alam sekitar yang lestari.

* klik untuk surat kebenaran mengguna logo