Sarawak ID|Register
Polls
Announcements

FORESSA

  


Logo Kelab FORESSA
 

LATAR BELAKANG PENUBUHAN

     Kelab Rekreasi dan Sosial Jabatan Hutan Sarawak atau singkatannya Kelab FORESSA telah didaftarkan penubuhannya dengan Jabatan Pendaftar Pertubuhan Malaysia (ROS), Sarawak pada 29 November 2011 mengikut Akta Tubuh Undang-Undang 1966, Peraturan-Peraturan Pertubuhan 1984 dengan nombor pendaftaran 5148-11-SWK. Kelab FORESSA ini ditubuhkan bagi menggantikan Kelab FORESA yang lama yang sudah tidak aktif lagi sejak tahun 2002. klik untuk sijil pendaftaran
          Jabatan ROS pada 13 Julai 2012 telah meluluskan permohonan Kelab FORESSA untuk menubuhkan empat (4) cawangan Kelab iaitu Kelab FORESSA Cawangan Kuching, Kelab FORESSA Cawangan Sibu, Kelab FORESSA Cawangan Bintulu dan Kelab FORESSA Cawangan Miri. klik untuk surat kelulusan menubuhkan cawangan-cawangan

OBJEKTIF KELAB FORESSA

       Antara tujuan utama penubuhannya adalah untuk menjaga kesejahteraan, kebajikan, kecergasan dan hubungan silaturahim yang erat di kalangan kakitangan Jabatan Hutan Sarawak (JHS) termasuk ahli keluarga mereka melalui penganjuran aktiviti-aktiviti berkaitan seperti aktiviti-aktiviti kebajikan, rekreasi, sosial dan sukan.

Struktur Kelab Induk  
Maklumat Kelab Cawangan Kuching  
Maklumat Kelab Cawangan Sibu  
Maklumat Kelab Cawangan  Bintulu  
Maklumat Kelab Cawangan Miri  
Undang-Undang Tubuh/Perlembagaan
 
Syarat Keahlian
(Rule 4)
 
Yuran Kelab
(Rule 11)
 
Tabung Kebajikan
 
Tema dan Syarat Permohonan Tabung Kebajikan  
Muat Turun Borang
Keahlian
Bantuan Kebajikan
 


 

Useful Links