Announcement

 

EKSPEDISI SARAWAK DELTA GEOPARK

Posted on 17 Mar 2023
Sarawak Delta Geopark (SDGp) telah diiktiraf sebagai Geopark Kebangsaan ke-enam oleh Jawatankuasa Geopark Kebangsaan pada 20 Jun 2022. SDGp mempunyai keluasan 311,246 hektar meliputi kawasan daratan dan air mewakili kesatuan warisan geologi, biologi dan budaya istimewa yang terdapat di Daerah Kuching, Daerah Bau, Daerah Kecil Padawan, dan juga Daerah Kecil Siburan.
EKSPEDISI SARAWAK DELTA GEOPARKCopyright © 2020 Forest Department Sarawak


Last Updated On 23 Feb 2024

Operating Hours

 

Monday Thursday

8:00am to 1:00pm & 2:00pm to 5:00pm

 

Friday

8:00am to 11:45am & 2:15pm to 5:00pm

 

Saturday, Sunday & Public Holiday

Counter closed

Polls
Announcement