Bahan Rujukan Terkini Bagi Peperiksaan Khas Secara Lantikan (PSL) Jabatan Hutan Sarawak Bagi Tahun 2018 adalah merujuk kepada lampiran (sila klip sini).